Pochod přírodním parkem Sovinecko

TRASY POCHODU

Mapa pochodu

TRASA A - 30 KM

Start Dlouhá Loučka-rozcestí.
Půjdete po silnici směr Paseka-Sanatorium. U restaurace „Na vyhlídce" je vlevo odbočka do lesa, kde začíná vlastní značení. Půjdete vzhůru lesní cestou až ke Karlovské silnici, po které dojdete k 1. kontrole, která se nachází v Karlově u kapličky. Dále se vydáte po červené značce, která povede přes Sovinec do Valšova (2. kontrola).POZOR!!! - tady se napojuje TRASA B a odděluje TRASA C!!!. Červená bude i nadále vaše barva až do Rešova (kde se u restaurace nachází 3. kontrola). Odtud se vydáte po vlastním značení, které vás navede do údolí Rešovských vodopádů, tam se napojíte na zelenou značku a po ní dojdete k „Fialovu mlýnu". Zde odbočíte na žlutou a pořád do kopce až na Křížový vrch (4. kontrola). Tady máte všechny vrcholovky za sebou a čeká vás závěrečný „skluz" do Dlouhé Loučky. Z Křížového vrchu jdete po „vlastním značení", nejprve po silnici, poté lesem a polními cestami k cíli, který je v restauraci U pošty v Dlouhé Loučce, kde vaše putování končí.

TRASA B - 25 KM

Start Dlouhá Loučka-rozcestí.
Půjdete cca 1 km směrem po silnici do Rýmařova. Projdete kolem benzínové pumpy, až dojdete k místu, kde silnice začíná stoupat do mírného kopce. Na pravé straně nejprve uvidíte širokou odbočku k lesu a kousek za ní další, menší odbočku, která stoupá na louku a dále do lesa. Odbočka je značená fáborky. Toto značení vás povede 2 km lesem, až dojdete k silnici vedoucí do Rýmařova. Zde se dáte vpravo a zhruba po 100 metrech, u hájovny, narazíte na kontrolu. POZOR! Po silnici vede trasa C - 15 km, která směřuje nazpět do Dlouhé Loučky.

TRASA C - 15 KM

Start Dlouhá Loučka-rozcestí.
První část trasy je stejná jako trasa A. Od 2. kontroly ve Valšově se oddělíte od dlouhé trasy a vydáte se po modré značce. Ta vede nejprve po silnici a u soutoku Oslavy a Huntavy přes most podél lesa, za posledními Valšovskými domečky se cesta vnoří do lesa. Na konci lesa POZOR!!! Přejdete na „vlastní značení". Po něm dojdete až k cíli, který je v restauraci U pošty v Dlouhé Loučce.

TRASA D - 10 KM

Start Dlouhá Loučka-rozcestí.
Po startu se  vydáte  z Dlouhé loučky po silnici do Rýmařova až narazíte na zelenou turistickou zančku. Po zelené značce dojdete na Sovinec. Ze Sovince půjdete po červené značce do Valšova, kde Vás bude čekat kontrola. Dále je trasa shodná s trasou C.

 

Popisy míst

Karlov u Paseky

Karlov u Paseky je malá vesnička, dnes spíše rekreační chatová oblast, která se nachází v kopcovité krajině v nadmořské výšce 600 m.n.m. Leží přesně na hranici Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Z luk nad vesnicí je překrásný rozhled na oblast Hrubého Jeseníku, Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů na jedné straně a na straně druhé se rozprostírá širá rovina Hané.
Jeho předností je krásná a moderní civilizací málo zasažená krajina, téměř panenská příroda, velmi čisté ovzduší a spousta možností sportovního vyžití i relaxace. Jednou z hlavních atrakcí je nedávno zbudovaná jízdárna. Majitelé vlastní mnoho koní, kteří jsou určeni pro soutěže i pro rekreační ježdění. Z plemen např. Anglický plnokrevník, Arabský kůň, Český teplokrevník nebo Hucul.

 

Křížový vrch

Křížový vrvhKřížový vrch u obce Ruda na Rýmařovsku je známý pozoruhodnou křížovou cestou se 14 zastaveními, představenými uměleckými plastikami tvaru srdce na dříku, obsahujícími reliéfy pašijových scén. Křížová cesta byla vystavěna v roce 1760 na náklad královského rychtáře Jiřího Gröschelberga. Křížová cesta začíná u kostela Panny Marie Sněžné v Rudě a pokračuje na vrchol Křížového vrchu (589 m), kde je umístěno jako 12. zastavení sousoší Kalvárie. Samotná obec jak již název napovídá je bývalou hornickou osadou. V nedalekých dolech se těžilo především železo. Každoroční poutě se konají první neděli v srpnu – u příležitosti svátku Posvěcení římské baziliky Panny Marie Sněžné v r. 432 – (Santa Maria Maggiore).
Křížový vrch je místem doslova magickým. Každý návštěvník, který sem vystoupá musí být uchvácen jeho kouzlem. A není to jen překrásným kruhovým rozhledem nabízejícím pohled na hory i roviny. Toto místo je doslova nabito pozitivní energií. Jeho výběr pro umístění křížové cesty nebyl ze strany našich předků jistě náhodný. Za zmínku jistě stojí i to, že v případě dobrého počasí je viditelná kaple vystavěná na sv. Hostýně.

Rešovské vodopády

Rešovské vodopádyRešovské vodopády jsou tvořeny četnými vodními kaskádami říčky Huntavy v malebné kaňonovité soutězce. Řeka v soutězce tvoří několik vodopádů, z nichž nejvyšší 7,5m vysoký, je zároveň nejvyšším vodopádem Nízkého Jeseníku. Celá oblast je vyhlášena jako Národní přírodní památka a to především díky unikátnímu ekosystému. Jedná se o pozůstatky původního jedlo-bukového lesa a mechových společenství stinných skal.
Za zmínku stojí i bývalý hrádek, který byl vystavěn na soutoku Huntavy a Tvrdkovského potoka, oproti nejvyšší skalní stěně v soutěsce nazývané Soví skála, nebo Čertova stěna. Jednalo se o bezejmenný strážní hrad sloužící k ochraně blízkých rudných dolů.

Dlouhá Loučka

Obec se nachází v severním výběžku rovinaté Hané na křižovatce cest mezi městy Šternberk, Rýmařov a Uničov. Bezprostředně za obcí se však přírodní terén stává členitějším a zvedá se do strmých úbočí Nízkého Jeseníku.
První doložená písemná zmínka o obci pochází již z počátku 13. století. V průběhu staletí byla obec v majetku významných šlechtických rodů, po dvě století patřila také řádu německých rytířů. Dokladem bohaté historie obce je původně gotický kostel sv. Bartoloměje a dále pak budova barokního zámku z roku 1709,vystavěná na místě středověké tvrze, zámek bohužel v roce 1985 vyhořel. Součástí zámeckého areálu je také krajinářský park s cennými dřevinami. Péče o zeleň a zdravé životní prostředí patří v Dlouhé Loučce k prioritám.
Příznivci motokrosového sportu jistě dobře znají Loučskou kotlinu - dějiště seriálu mistrovství ČR.
Místní části Křivá a Plinkout spolu s Valšovským dolem a nedalekým Přírodním parkem Sovinecko patří díky krásné okolní přírodě a dalekým výhledům mezi oblíbená východiska turistických i cyklistických tras.

Hrad Sovinec

Hrad a stejnojmenná obec Sovinec leží v Nízkém Jeseníku, nedaleko hranic Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Jsou zasazeny do velmi krásné přírody. Z věže hradu a nejvyššího nádvoří je překrásný výhled do okolí.
Samotný hrad pochází z období počátku 14. století, kdy jej postavili bratři Pavel a Vok, patřící k rodu pánů z Loučky, ti vlastnili nedaleký a dnes již zaniklý hrádek Mutkov. Panství Sovinec bylo v držení různých šlechtických rodů až do pobělohorských událostí, kdy se stávají majetkem řádu německých rytířů, kteří je vlastní až do příchodu nacistů. Nacisté z hradu vytvořili internační tábor pro francouzské důstojníky. V průběhu osvobozovacích bojů byl hrad podpálen Rudou armádou a zcela vyhořel. V dnešní době je postupně opravován a stává se oblíbeným výletním místem. Jsou zde pořádány jarmarky, akce pro děti, srazy přátel vojenské historie aj.